divendres, 10 de maig de 2013

Bubble.us vs Mind42

Bubble.us i Mind42 són dues eines lliures que permeten crear mapes conceptuals on-line.
Tots dos programes són d'utilització molt intuïtiva  i són molt interessants ja que tots dos permeten exportar com a imatge i compartir a internet a través d'URL el resultat final. És una eina 2.0 molt útil per a treballar a classe o des de casa ja que permeten realitzar els mapes col·laborativament. Tot i així, una de les diferències és que el Bubble permet treballar col·laborativament però no pots editar-ho a la vegada. El Mind si que ho permet.
Altres diferències són:


- Buble.us és mes visual, pots afegir colors, dirigir les branques d’arbres... cosa que al Mind42 no.- El mind permet crear enllaços fet que permet que els alumnes posin molta informació a cada nòdul. El bublle no.
                                       vs
Una de les aplicacions que podem donar-li a aquestes eines, a part dels tradicionals mapes conceptuals al final d'un projecte, pot ser l'organització dels temes a tractar a l’assamblea de manera col·laborativa. Durant la setmana els alumnes poden anar introduint aquells temes els quals volen tractar a la propera assamblea. En cas de fer una assamblea general de cicle és força interessant, ja que estas compartint les procupacions i els alumnes poden començar a reflexionar sobre cada tema.


divendres, 3 de maig de 2013

WEBQÜEST

Amb en Roger, la Silvia i jo mateix hem dissenyat aquesta webqüest sobre la vida de Miquel Biada i el primer ferrocarril de la Península Ibèrica. 
Està realitzada amb Google Sites, una eina molt interessant per a crear aquest tipus d'activitats.  
Us recomano que hi feu un cop d'ull!!!

divendres, 5 d’abril de 2013

Avaluació d'activitats digitals

Per a que les activitats digitals que volem utilitzar a classe s'adeqüin als nostres objectius, a l'edat dels alumnes... és important avaluar cada una de les activitats que ens interessi utilitzar. Per això, és molt pràctic crear una graella que es pugui aplicar a qualsevol d'aquestes activitats. 
A continuació us adjunto una graella que hem creat entre molts companys, ampliada i adaptada per en Roger, la Silvia i jo, i que hem aplicat a una activitat digital de la Junta de Castilla y León. 
divendres, 22 de març de 2013

Glogster: una eina molt interessant


Glogster és una eina web 2.0 que ens permet crear murals digital multimèdia interactius. Per tant aquests murals no només es poden imprimir sinó que poden ser utilitzats amb la pissarra digital, el projector o individualment a l'ordinador.Realment és un programa amb unes característiques que el fan molt interessant per utilitzar-lo a l'aula:

- És realment fàcil d'utilitzar: molt intuitiu i amb instruccions clares.
- Té moltes eines que ens permeten crear un disseny realment atractiu.
- Permet insertar imatges, vídeos, música o qualsevol document que haguem creat a l'aula.
- Permet compartir el resultat final amb els companys i amb tota la comunitat educativa insertant-lo en blocs, webs...

Però, amb quin objectiu ho podem utilitzar? Evidentment els objectius poden ser els que cadascú cregui convenients, però a mode general crec que és útil per:

- Crear recull de continguts a mode de mapa conceptual
- Utilitzar-lo com a eina de presentació de projectes d'investigació
- Crear anuncis o campanyes dins l'escola
- Mostrar als companys aquelles lectures o pel·lícules que ens hagin agradat
- Introduir-se en el món del disseny

Existeixen dues versions de Glogster:

dimarts, 12 de març de 2013

TPACK

És molt habitual que en l’intent d’integració de les TAC a l’aula els docents centrin l’activitat en el recurs tecnològic en comptes de en el contingut que es vol desenvolupar.
Judi Harris, professora i titular de la Pavey Family Chair en Tecnologia educativa de la School of Education (Escola Universitària de Pedagogia) del Collage of William & Mary (Virginia, Estats Units), veient que la planificació d’activitats didàctiques on s’utilitzaven eines tecnològiques era (i és) massa tecnocèntrica, o sigui que el centre de l’activitat era l’element tecnològic, i amb l’objectiu de crear activitats on el centre no fos l’eina sinó els alumnes i el currículum, va aprofitar un model ja existent anomenat TPACK per a crear una sèrie de documents que ajuden a crear activitats on s’uneixen les tres dimensions de coneixements que un professor ha de dominar.
Segons el model TPACK el professor ha de saber tres coses:

  1. Ha de conèixer la seva disciplina, o sigui els continguts d’allò que vol ensenyar.
  2. Ha de tenir coneixements pedagògics per saber com ensenyar (gestió d’aula,   programacions, desenvolupar objectius, com avaluar, explicar...)
  3.  Ha de tenir coneixement sobre tecnologies (potencialitats, limitacions, ús...)

A l’interaccionar aquests tres coneixements, neixen quatre camps comuns de coneixements:
    
  1. El coneixement pedagògic del contingut, o sigui la didàctica de la matèria que es vol treballar.
  2. El coneixement tecnològic disciplinar que implica comprendre com la tecnologia i els continguts s’influencien.
  3. Coneixement tecnològic pedagògic, o sigui comprendre com canvia l’ensenyament i l’aprenentatge al incloure la tecnologia. Beneficis i limitacions en relació amb les estratègies didàctiques. Per exemple, en quina mida la PDI, el Power Point o les eines de la web 2.0 enriqueixen l’ensenyament i afavoreixen l’aprenentatge.
  4. I finalment, el més complexa i més escàs, el coneixement tecnològic, pedagògic disciplinar. O sigui, saber representar una assignatura específica amb tecnologia de manera didàctica en un context determinat. http://eic2011.files.wordpress.com/2011/10/marta-libedinsky-innovacion-y-tics.pdf


En tots els documents creats per Harris, basats en la didàctica específica de cada matèria, hi trobem la mateixa estructura: Títol, descripció de l’activitat i eines que es poden utilitzar per a desenvolupar l’activitat.
     Un exemple d’activitats plantejades per Harris per a treballar la història, extretes del document oficial, és    el següent:
  Finalment, a continuació adjunto un mapa conceptual, crec que molt clar, de les bases del model TPACK. 


                http://cmapserver.unavarra.es/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1LC128LV6-1Q67K93-2VJ&partName=htmljpeg


dijous, 7 de març de 2013

Les Caceres del Tresor


Una cacera del tresor (en anglès “Treasure Hunt”, “Scavenger Hunt” o “Knowledge Hunt”, ja que de les tres formes se la coneix) és un recurs educatiu amb moltes possibilitats didàctiques i competencials que es pot utilitzar en totes les àrees i en tots els nivells educatius. Consisteix a desenvolupar una unitat didàctica o un nucli d'activitat concret utilitzant les TAC a l'aula. Són un seguit de preguntes i una llista de direccions de pàgines web, de les quals es pot extreure o inferir les respostes. Generalment inclouen una "Gran pregunta" al final, que requereix que els alumnes integrin els coneixements adquirits durant el procés Aquest recurs didàctic aconsegueix despertar l'interès de l'alumnat i permet treballar continguts diferents segons el ritme d'aprenentatge de cada estudiant.


Una cacera del tresor consta de cinc parts:

· Capçalera. Conté el títol de la cacera, a quina àrea i a quin nivell educatiu s'adreça i el nom i el correu electrònic de l'autor. També incorpora imatges, fotografies i dibuixos.

· Introducció. Consisteix en un breu paràgraf motivador sobre el tema que volem treballar a l'aula. Es tracta de despertar l'interès de l'alumnat.


· Preguntes. En aquest apartat, s'hi plantegen una sèrie de preguntes amb l'objectiu que els aprenents, després de fer una recerca a Internet, hi donin resposta. Es tracta de redactar preguntes guia, és a dir, de formular qüestions que permetin concretar els aspectes més importants de cada tema, amb la qual cosa s'ajuda els nois i les noies a assolir els objectius establerts.

· La gran pregunta. Consisteix en una activitat o en més d'una, generalment pràctiques, que porten l'alumnat a aplicar els coneixements adquirits i a realitzar aprenentatges nous.


· Recursos d'Internet. Es tracta d'un recull de les adreces d'Internet més adients sobre el tema de la cacera, prèviament seleccionades pel professorat, amb l'objectiu que els nois i les noies les consultin i puguin resoldre totes les qüestions plantejades.

Et recomano que facis una ullada algun d’aquests enllaços:

http://blocs.xtec.cat/caceres/
http://www.aula21.net/cazas/index.htm
http://learning.blogs.nytimes.com/category/lesson-plans/
http://www4.ujaen.es/~apantoja/cazas_tesoros.htm

(La informació que acabeu de llegir està extreta del bloc Bombolles de sabó del qual també en sóc l'administrador)